Марийско-Английский словарь

©2001-2002 Кимбэрли Мякарайнен (Kimberli Mkrinen) http://www.uta.fi/~km56049/mari/mariengvocab.html

Mari - English Vocabulary
Марийско-Английский словарь

--------------------------------------------------------------------------------

А

а but, and;
абажур lampshade
ава mother
авай mommy
ава-ача parents
ава кува mother-in-law
авалийше mother-in-law
ава ссна sow
агатылзе May
агытан rooster
аза baby
Азий Asia
Айвика Aivika (woman's name)
ака older sister, big sister
Альп курык the Alps
Америка America
американ American
Англий England
англичан English
англичанла in English
арня week
ача father
ача-ава parents
аяш II to observe customs; to hem

Б
Бельгий Belgium

В
вара after; late; later
вара pole; stake
вараш II to stir
вате wife; woman
вашлияш I to meet
вее son-in-law
вер place
[DAT+] верч because of s.t.
визыт five (long form)
вилке fork
вич five (short form)
возаш II to write
врач doctor
вучаш II to wait
вд water
вдшортылзе April
вргече Wednesday

Г
гыч [postp.] from

Д
да and
дене by
деч вара after
дизтопливо diesel fuel

Е
Европа Europe
Елу Ellie, Elly (woman's name)
е strange; someone else's; wrong; false (adj.)
е person (n.)
ер lake
ече skis
ече дене кошташ I to ski cross-country
еш family

Ж
жап time

И
игече weather
идалык the whole year; anniversary
идалык жап season
идымтылзе September
иза older brother, big brother
изарня Thursday
издер sled, tobaggon
издер дене кошташ I to go sledding, to go tobaggoning
изи little, small
изи совла teaspoon
ик one (short form)
икте one (long form)
иктыт one (long form)
икыт one (long form)
илаш II to live
имне horse
индеш nine (short form)
индеше nine (long form)
Испаний Spain
истерий hysteria
историй history
Италий Italy
ияш I to swim; to float

Й
йол leg, foot
йолорва bicycle, bike (slang)
йоылыш mistake
йоча child
йоча сад nursery school
йошкар red (short form)
йошкар шоптыр red currant
йошкарге red (long form)
йраташ II to love
йаш I to drink
йкс swan
йр rain
йшт cold (adj.)
Йыван Ivan (man's name)
йылме language; tongue

К
кавун pumpkin; squash; gourd
кандаш eight (short form)
кандаше eight (long form)
канде blue
кап body
кас evening
каче fiance; steady boyfriend
каяш II to go; to leave
кевыт store
кееж summer
кече day
кешыр carrot
кид hand; arm
кинде bread
кино movie; movie theater
кияр cucumber
кияш II to lie; to loll, to lounge
книга book
кова grandmother
кова-коча grandparents
койыш disposition, character; manners
ковышта cabbage
кок two (short form)
кока aunt
коктыт two (long form)
кокыт two (long form)
кол fish
колаш I to hear
колаш II to die
колбаса sausage (store-bought)
колызо fisherman
комбо goose
кондаш I to bring towards someplace or someone; towards
корак crow
коча grandfather
коча-кова grandparents
кочкаш I to eat
кошташ I to come; to walk
кояш I to show
к who (interrog.)
кгрчен dove
куанаш II
кугарня Friday
кугезе кова great-grandmother
кугезе коча great-grandfather
куд six (short form)
кудо who (relative pronoun)
кудыт six (long form)
кузе how (interrog.)
кукуруж corn
кум three (short form)
кумыт three (long form)
курезе milk cap?
куржаш I to run (two-legged beings)
кутыраш II to speak, to talk
кушеч where from (interrog.)
кушкыжмо Tuesday
кушто where (interrog.)
куэ birch, birch tree
куяш I to have sex (vulgar?)
к stone
квар bridge
кз knife
ксле kantele
кшн above
кызыт now

Л
латик eleven (short form)
латикте eleven (long form)
латиктыт eleven (long form)
латкок twelve (short form)
латкоктыт twelve (long form)
латкокыт twelve (long form)
литератур literature
лияш I to be; to be able to
ложаш flour; meal
ломбо European bird cherry (Prunus)
лу ten (short and long form)
лудаш I to read
лудо mallard; wild duck
лум snow
лм name
лгалташ I to swing; to rock; to yield (e.g. under one's foot), to give
лгалтыш swing
ляш II to shoot
лыве butterfly
лыжга calm, tranquil, peaceful

М
малаш II to sleep
мамык down (n.)
мардеж wind
марий Mari (person); husband; man
марий йылме Mari (language)
марий мланде Mari-land
марла in Mari
ме we
меат us too
мера hare
мияш II to go someplace; to approach someplace
мланде land
мо what (interrog.) ; [question particle]
могай what kind of (interrog.)
молаш I to come
монча sauna
Моско Moscow
мг to home, home
мр berry; strawberry
мураш II to sing
муро song
мурызо singer
мутат уке! Sure!
мутер dictionary
мгинде pastry
мкш bee
мый I
мыняр how much?
мыят me too
мыныр how much

Н
налаш I to take; to buy
нарынче yellow
неле difficult, hard; heavy (adj.)
неле difficulty; hard (n.)
нер nose
нерген about(?)
нине these
ноль zero
нояш II to get tired
нунат them too
нуно they
ныл four (short form)
нылыт four (long form)

О
оза master, mister
ок not (3.sg.)
ола city
олма apple
Олык Oluk (name of a village)
омса door
ончаш II to look
ончыкылык future
X ончылно in front of X
оньо father-in-law
оранж orange (color)
ош white (short form)
ошо white (long form)
ончыч first, firstly

П
парее potato
паша work
пашадар wages
пашадыне unemployed, out of work
пашае worker; workman
пашам ышташ II to work
пелаш couple, spouses
пеле half
пеледыштылзе June
пеокан delicious
петрушка parsley
пече fence
пеш well (adv.)
пиж glove
пий dog
пире wolf
погынымаш meeting
помидор tomato
пондаш beard
пондашым нжаш I to shave one's beard
пого mushroom
поре leek
поро good
Поро кас! Good evening!
Поро кас лийже! Good evening! (formal)
Поро кече! Good day!
Поро кече лийже! Good day! (formal)
Поро эр! Good morning!
Поро эр лийже! Good morning! (formal)
почеш after
поян rich
пояш II to get rich
плек gift, present
плем room
прт house
Птыр Peter (man's name)
пуаш II to blow
пугыжтылзе February
пуншоптыр gooseberry
пура beer
пураш I to bite
пурса pea
пучымыш porridge
пяш II to dam up
пырыс cat

Р
рвезе boy; boyfriend
рвезе young (adj.)
реве turnip
респубилка republic
руш Russian
рушарня Sunday
рушла in Russian
рывыж fox

С
сай good
сайын fine, well
сакаш II to hang up
сакаш [+LAT] II to hang up somewhere
сакыр sugar
Салам! Hello!, Greetings!
Салам лийже! How do you do!, Greetings! (formal)
сем music; melody
Серге Sergei (man's name)
серыш letter
совла spoon
сорлатылзе August
ссна pig
суас Tatar
сур grey, gray
сан wedding
сремтылзе July

Т
таве well (n.)
та friend; partner
Тарту Tartu (a town in Estonia)
тау thank you, thanks
таче today
те you (2.pl.)
теат you too (2.pl.)
теле winter
телетылзе December
тений this year
теге money; ruble
тиде this
толаш I to come, to arrive; to visit
толаш II to rob, to steal
тшак mattress
тудо he; she
тудат him too; her too
тумо oak
тунемаш I to study
тунемше student
туныкташ II to teach
туныктышо teacher
Турку Turku
туштак there
тушто there, over there
тня world
трл different kind of; all kinds of
тс color (AmE), colour (BrE)
тяш II to chop up; to mince; to cut up
тый you (2.sg.)
тылзе month
тыште here
тыят you too (2.sg.)

У
у new
ужар green (short form)
ужаргаш II
ужарге green (long form)
ужга fur; fur jacket
уже already
узо male animal
укш branch
укроп dill
улаш I to be
X умбалне on top of X
уна guest
унала толаш I to go visit s.o.
унам толаш I to invite s.o. over
университет university
урем street
ушан wise; smart
ушкал cow


дыр daughter; girl; girlfriend
дырамаш врач gynecologist
жаш I to invite
й butter
й ден кинде bread and butter; sandwich
йарнятылзе March
лн below; down below

Ф
фабрик factory
финн Finn; Finnish
финнла in Finnish
Финнляндий Finland

Х
Хельсинки Helsinki

Ч
чевер pretty; beautiful; good-looking
чиялташ II to paint
чияш II to get dressed; to dress
чодыра forest
чоаш II to build
чоешташ II to fly
чот a lot
ччкыдын often
чч mother's younger brother; uncle
ччнь mother's younger brother's wife; aunt
чыве chicken; hen?
чын truth (n.)
чын true; correct (adj.)

Ш
шем black (short form)
шем шоптыр black currant
шеме black (long form)
Шернур Shernur (name of a district)
шешке younger brother's wife; daughter-in-law
шиште
шинчаш I to sit down
шияш I to hit, to beat; to thrash (grains and cereals)
шке ~self
школ school
шоган onion
шогаш II to stand
шогертен haarukka
шокшо hot
шолташ II to cook, to prepare food
шольо younger brother, little brother
шого old (person)
шошо hedgehog
шор mud
шорык sheep
шорыкйолтылзе January (lit. sheep-leg month)
шочаш I to be born
шочаш [+LAT] I to be born somewhere
шочмо Monday
шр milk
шуко X a lot of X
шукш worm
шуматкече Saturday
шжар younger sister, little sister
шр soup; broth, bouillion
шыжатылзе October
шыл meat
шым seven (short form)
шымыт seven (long form)
шыа mosquito

Ы
ырыкташ II to warm, to warm up
ышташ II to do

Э
эр morning
эр early (adj.)
эрвел eastern
эрге son
эркын slowly
эркын-эркын so-so
эрла tomorrow
эстон Estonian
Эстоний Estonia
эстонла in Estonian
Эчан Echan (man's name)
Эчук Echuk (man's name)

Ю
Юл Volga

Я
я now, so what, well; [-pa]
я ... я either ... or
ядан poisonous
яклака slippery; slimy; smooth, even; empty
якте pine, pine tree
ял village; community, people
ял калык (the) other people
ял семын илаш to live like other people (do)
япон Japanese
японла in Japanese
яра free; empty
яра жап free time, leisure time скачать dle 10.2 КиноСвин
Автор: keche | Дата: 3 апреля 2008 | Просмотров: 4531 Коментарии: 17
#1 написал: FVN (7 апреля 2008 07:15)
Сай мутер. Туге гынат, руш мутвлакым тышычын лукташ кялеш. Мутлан врач (эмлызе), дизтопливо (дизйялтыш, дизолтыш), историй (эртымгорно) да т.м.

Аламолан сайт марий йу:кпалешамычым ок нал.
У:мбалсе увертарымашыште Я = У:
  #2 написал: keche (7 апреля 2008 08:16)
  FVN,
  Ие ие, мый пашам ышта. транскрипцию включу на своём сайте, ок?
  Это всего лишь копия уже готового словаря, претензии к автору сайта Кимбэрли Мякарайнен http://www.uta.fi/~km56049/mari/mariengvocab.html
  Комментарий принят, пеш кугу тау!!! wink
  Я и сама против всех русских слов в Марийском языке! Теперь буду знать про те русские слова, которые вы нашли, чтобы их в будущем не употреблять! К тому же, я свой Марийский плохо знаю, и хорошо, что вы мне помогаете! Давайте продолжать сотрудничество!
   #3 написал: Поро (13 мая 2008 01:12)
   Давайте продолжать сотрудничество!
   - тыгай мут дене келшем... wink
    #4 написал: keche (8 июля 2008 18:02)
    Не дадим Марийскому языку кануть в лету!!! Сохраним нашу культуру!!!
    А на счёт Марийского языка я очень много думаю, слишком много в нём (в нашем языке) иноязычных слов, которые надо срочно уничтожить (например: "салам"-тюркское, или "кас"- чувашское, "профессий"-русское и т.п.) и заменить на свои новые марийские слова (только надо бы новые марийские слова придумать, что под силу отлично знающему марийский язык), если этого не предпринять, то мы потеряем наш чистый марийский язык и секретность нашей речи.

    Meadow Mari Grammar
    А здесь изучайте грамматику Марийского языка:
    http://www.uta.fi/~km56049/mari/indexmari.html

    Новости на разных языках о Финно-Угорских народах http://komiinform.ru/
     #5 написал: qqqweer (4 сентября 2008 13:07)
     Спасибо, интересно.
      #6 написал: wwasssa (24 сентября 2008 14:51)
      Интересненько.


       #7 написал: SCARtem (25 сентября 2008 18:32)
       Отличная идея с англо-марийским словарем. Финно-угорским народам живущим за границей этот словарь пойдет на пользу. Хорошо бы еще где-нибудь русско-марийский и мари-русский словарь найти

       keche,
       Правильно!
       Надо очищать язык мари от всяких иноязычных слов.Вот пусть люди хорошо знающие марийский язык займутся составлением нового языка мари.
       А еще предлагаю составить сборник настоящих марийских имен с подробным описанием значения каждого имени.
        #8 написал: saawwe (3 октября 2008 12:33)
        Спасибо, очень интересно.


         #9 написал: keche (7 октября 2008 18:31)
         Check this out/ Луговой Марийский язык и Горно-Марийский язык - два разных языка, т.к. в луговом Марийском очень много "немарийских" заимствованных слов, доказательство здесь:
         Марийские языки

         Лингвофорум » Теоретический раздел » Прочие языки » Марийский язык (волжские языки) + меряно-муромские

         У кого есть любой Горно-Марийский словарь?
          #10 написал: RootSka (9 октября 2008 09:20)
          Отлично! Спасибо! Пожалуй, очень актуально!
           #11 написал: JaMon92 (12 ноября 2008 07:21)
           Отлично! Спасибо! Добавил в избранное!
            #12 написал: Edd (13 ноября 2008 12:26)
             #13 написал: keche (3 декабря 2008 07:44)
              #14 написал: GoodRulzzz (12 декабря 2008 00:22)
              Самый актуальный материал! Это ПЯТЬ=)
               #15 написал: keche (23 декабря 2008 02:25)
               Вот ещё что обнаружилось в дeбрях данного сайта: English - Mari мутер


               Кое-что о Марийском языке с форума: Марий йлыме
                #16 написал: keche (4 февраля 2009 06:16)
                Есть отличный сайт, где можно найти научные работы, посвящённые Марийскому языку.

                Пройдите по ссылке http://www.philol.msu.ru

                и в поисковик впишите "Марийский язык", и будет вам счастливое счастье! bully
                 #17 написал: Марина Янгелова (23 апреля 2009 21:09)
                 Добрый вечер, друзья!
                 Спасибо большое!
                 Действительно, приятно знать, что кто-то, мало знающий и не являющийся носителем марийског языка, составил такой словарь.

                 А насчет того, чтобы выкинуть из марийского языка все замствованные слова, то так дело совсем не пойдет.
                 Любой народ, контактируя с другим, берет то или иное друг у друга.

                 А говорить "Надо очищать язык мари от всяких иноязычных слов.Вот пусть люди хорошо знающие марийский язык займутся составлением нового языка мари" легко. Вы хотите выкинуть всю историю народа?

                 Сборник марийских имен с подробным описанием значения каждого имени составлен С.Я. Черных.
                   • Для того чтобы написать комментарий к этой новости, пожалуйста, нажмите сюда.


                   Яндекс.Погода Яндекс.Метрика
                   Архив новостей
                   Популярные новости